<-- zurück zur Übersicht

Marta Milkiewicz_200x250.jpg

Marta Milkiewicz

Psychoterapeutka Gestalt
Schwerpunkte:
Prowadzę psychoterapię indywidualną i konsultacje w nurcie Gestalt.

Telefon: 0157 80828754

Zakres świadczonej pomocy:

rozwój osobisty

depresja, obniżony nastrój

brak satysfakcji w życiu

nadmierny lęk i niepokój

trudności w relacjach interpersonalnych

trudności w zaaklimatyzowaniu się za granicą

brak samoakceptacji i niska samoocena

problemy psychosomatyczne

utrata bliskiej osoby, żałoba

leczenie uzależnień

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe :

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych o kierunku Psychologia

Kliniczna

Skończyłam Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii

Gestalt w Krakowie, gdzie uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty ( nr 244 )

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Polskie Towarzystwo

Psychoterapii Gestalt, które jest członkiem European Association for Gestalt

Therapy ( EAP )

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków w Instytucie Psychologii

Zdrowia w Warszawie

Uzyskałam certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds.

Przeciwdziałania Narkomanii

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując od 2009 roku w prywatnym

gabinecie w Polsce oraz placówkach państwowych takich jak Ośrodku Leczenia

Uzależnień Monar oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Zapraszam do kontaktu i terapii wszystkich tych z Państwa, którzy doświadczają w

swoim życiu cierpienia i niezadowolenia z aktualnego stanu, a jednocześnie mają

gotowość do zmian i ciekawość poszerzania świadomości w obszarze swojego

życia.